SKÖVLA INTE I20-SKOGEN

För en sansad exploatering av I20-skogen

Vår ambition

Vår ambition är att väcka opinion för att bevara skog och våtmark i I20-området.

Tycker ni likadant? Vi behöver Er. Kontakta oss för att rörelsen ska växa

Så här vill kommunen göra

Är det här vad vi önskar av vårt underbara friluftsområde?


Vi tycker

Tja, ett förslag kanske är att inte förtäta sönder staden?

Varför inte bevara och samtidigt bygga runt om stadens stora gröna I20-lunga?

Klicka på bilden för att läsa

Kommunens plan - Sandbäcken

Första etappen med handelsområden. Exploateringen av I20-skogen är påbörjad.

Vi tycker

Området kommer inte längre att vara tillgängligt för friluftsliv och motion på samma sätt som idag. Möjligheten till t.ex. frisbee-golf, bär-och svampplockning kommer att gå förlorade

Klicka på bilden för att läsa

Kommunens plan

Här finns goda möjligheter att tillskapa minst 20 000 –
25 000 bostäder med bra boendemiljöer i en hållbar struktur.


Vi tycker

Vi tycker inte detta är hållbart. Vi vill istället bevara ett större stycke skogsmark som stadens gröna lunga

Vi behöver skogen

För ett hållbart klimat

För människors mentala och fysiska hälsa

För bevarande av biologisk mångfald

För skolornas möjligheter besöka stadsnära skogar

Fotografer: Tor Tuorda, Marcus Westberg, Margareta Hultman

Frågor?

Kontakta oss på mail nedan